Ośrodek Wypoczynkowo - Integracyjny ,,Stokrotka'' w Stegnie

STEGNA to miejscowość położona w województwie pomorskim na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską. Otoczona jest głównie przez las sosnowy oraz wspaniałe krajobrazy Żuław Wiślanych. W Stegnie znajduje się zabytkowy XVII - wieczny Kościół, w środku którego zobaczyć można unikalne podwieszone do stropu malowidła na płótnie oraz zabytkowe organy. Na uwagę zasługuje również Muzeum Bursztynu „Bursztynowa Komnata”. Wypoczywając w Stegnie warto zwiedzić wiele ciekawych miejsc, które znajdują się w jej okolicach: Trójmiasto ok. 50km, Malbork ok. 40 km, Elbląg ok. 40 km. Należy pokreślić także bliskie sąsiedztwo Stegny z miejscowością Sztutowo ze znanym Muzeum Sztutthof. Wyjątkowy mikroklimat Stegny i jej nadmorskie położenie gwarantują udany wypoczynek i relaks. 

Ośrodek Wypoczynkowy „Stokrotka”, mieszczący się przy ulicy Spacerowej 2 w Stegnie, został pozyskany nieodpłatnie przez Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej na mocy porozumienia zawartego z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w 2006 roku. Kompleks domków jest ogrodzony i położony wśród lasu sosnowego w odległości około 450 metrów od Morza Bałtyckiego. Tak dogodna lokalizacja sprzyja częstym kąpielom zarówno słonecznym, jak i morskim. Do centrum Stegny można udać się wyznaczoną drogą leśną, co pozwala cieszyć się świeżym, czystym powietrzem, bogatym w jod. Na terenie ośrodka znajduje się 25 domków letniskowych o zróżnicowanym standardzie i ilości dostępnych miejsc dla wypoczywających. Teren ośrodka jest ogrodzony, co pozwala na bezpieczny wypoczynek rodzin z dziećmi. Wszystkie domki wyposażone są w aneks kuchenny (lodówka, kuchenka elektryczna, zlew i naczynia). W skład kompleksu domków letniskowych, które pozostają do dyspozycji wczasowiczów wchodzi: 13 domków trzyosobowych, 8 domków czteroosobowych (ze wspólnym węzłem sanitarnym, zawierającym kabiny prysznicowe oraz zlewy i toalety), 4 domki czteroosobowe z łazienkami wewnątrz domków. Ponadto na terenie ośrodka znajduje się utwardzony parking samochodowy. Do dyspozycji gości pozostaje także świetlica, w której można spędzić czas m.in. grając w tenisa stołowego, czy oglądając telewizję.

Ośrodek oferuje również wypoczynek dla osób będących mieszkańcami DPS lub uczestnikami, ŚDS, WTZ, ZAZ oraz osób objętych pomocą społeczną przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto przewidziane są zniżki dla dzieci i młodzieży w szczególności grup zorganizowanych.

W przyszłości w planach Ośrodka przewiduje się poszerzenie oferty dla osób niepełnosprawnych z chwilą uzyskania środków finansowych na ten cel.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel: 55 236 25 54

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

adres e-mail: iodesops@edpo.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Przetwarzanie na potrzeby wykonania umowy

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

1.       Będziemy przetwarzać Państwa dane takie jak imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e - mail.

2.       Celem przetwarzania jest organizacja wypoczynku, tj. rezerwacja terminu, wystawienie faktury lub rachunku, rozliczenie pobytu.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zorganizowania pobytu.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy oraz przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Dodatkowy okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Administrator będzie przechowywał materiały archiwalne zawierające dane osobowe przez czas wynikający z przepisów tej ustawy.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak:

-      dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,

-      operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji.

 

Prawa osób

 

Prawo żądania dostępu, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo do:

-      dostępu do swoich danych,

-      sprostowania danych,

-      ograniczenia przetwarzania.

 

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Skargę można złożyć do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 

 

CENNIK
Koszt domków w sezonie 2020 r.
rodzaj domku cena brutto (doba)  
     
 domek 3-osobowy 140,00 zł   
domek 4-osobowy 180,00 zł  
domek 4-osobowy z łazienką 220,00 zł  

                       

                          dodatkowa opłata za pobyt psa w wysokości 10 zł / dobę

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Ośrodka ,,STOKROTKA” w Stegnie.

Środki pozyskane z turnusów przeznaczone zostaną na podniesienie standardów świadczonych usług w tym poprawę stanu technicznego i wyposażenia domków dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.


Ośrodek wypoczynkowy ,,STOKROTKA”

ul. Spacerowa 2
82-103 Stegna

 tel. (55) 236 25 54, kom. 537 66 31 05

 

 

 

Regulamin Ośrodka Integracyjno-Wypoczynkowego  „STOKROTKA” w Stegnie

1. Ośrodek świadczy tylko usługi zakwaterowania i jest czynny od  maja do września. 

2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.

3. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką  oraz uregulowaną całkowitą wpłatą.

4. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu zaliczek.  

5. Z chwilą zameldowania Kierownik Ośrodka przekazuje domek do dyspozycji wczasowiczów przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (załącznik Nr 1 do Regulaminu).

6. Oddanie domku przez klienta następuje w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu domku przez kierownika.

7. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. 

9. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych domków  powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez kierownika Ośrodka.

10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne.

11. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

12. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka osób trzecich, w tym odwiedzających wczasowiczów, co jest podyktowane aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

13. Zabrania się korzystania w domkach  z  butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.

14. Zezwala się na korzystanie ze świetlicy przez dzieci jedynie pod opieką osoby dorosłej.

15. Zezwala się na pobyt zwierząt na terenie Ośrodku za dodatkową odpłatnością zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu.

16. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w  wyznaczonym do tego miejscu. Parking jest niestrzeżony, a Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu.

17. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

18. Zabrania się stawiania namiotów lub przyczep kempingowych.

19. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza miejscem do tego wyznaczonym.

20. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania Regulaminu. 

 

                                                                                                                                                                                                                  Zarząd

Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

 

 Załącznik Nr 1

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie – na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju

 

1. Umieszczenie na terenie obiektu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji oraz przy wyjściu z toalet.

2. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk.

3. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

5. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

6. Precyzyjne dozowanie profesjonalnych środków myjących.

7. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie domku i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia - dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii.

8. Domek można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji albo zaleceń producenta zastosowanych technologii.

9. Personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.

10. W miarę możliwości systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń obiektu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

11. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 obiekt  ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu obiektu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)

12. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

13. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

14. Poinformowanie wszystkich gości oraz potencjalnych klientów hotelu/obiektu/pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w danym obiekcie.

 

                                                                                                                                                                                                          Zarząd

Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

 

Załącznik Nr 2

Regulamin pobytu z psem.

Właściciel psa zobowiązany jest do przestrzegani poniższych wytycznych:

1. Posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie.

2. Wyprowadzania psa celem załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren Ośrodka.

3. Utrzymania porządku w domku i na terenie Ośrodka w związku z pobytem psa.

4. Pies na terenie Ośrodka musi przebywać na smyczy i pod pełną kontrola właściciela.

5. Pokrycia wszelkich szkód spowodowanych przez swojego psa.

6. Stosowania się do poleceń kierownika Ośrodka uściślających pobyt psa.

                                                                                                                                                                                                               Zarząd

Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

 Załącznik Nr 3

CENNIK

Koszt domków w sezonie 2020 r.

Lp.

Rodzaj domku

Cena brutto / doba

1.

Domek 3-osobowy

140,00 zł

2.

Domek 4-osobowy

180,00 zł

3.

Domek 4-osobowy z łazienką

220,00 zł

 

W sezonie 2020 r. obowiązuje dodatkowa opłata za pobyt psa w wysokości 10 zł / dobę. 

 

                                                                                                                                                                                                                 Zarząd

Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie
Ośrodek Wypoczynkowy ,,Stokrotka' w Stegnie