Poradnictwo Specjalistyczne

 

        Od 19 lat Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie bezpłatnego Poradnictwa Specjalistycznego, dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
 

Przypominamy, że w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej
przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu udzielane są bezpłatne porady specjalistyczne dla osób pozostających
w trudnej sytuacji życiowej.
Dyżury pełnią wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści z zakresu prawa i psychologi.
Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem (55) 236-25-54 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.
 
Porady prawne : wtorki - od 10.00 do 11.30 i od 14.00 do 15.30 
                           piątki w godzinach: 10.30 - 12.00
 
Porady psychologiczne: środy  w godzinach 16.00 - 17.00
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych jest: Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel: 55 236 25 54

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

adres e-mail: iodesops@edpo.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora, w tym realizacji Państwa praw.

Przetwarzanie na podstawie wyrażonej zgody

art. 6 ust. 1 lit. a

1. Będziemy przetwarzać Państwa imię, nazwisko, nr telefonu.

2. Celem przetwarzania jest kontakt z Państwem w celu ustalenia, zmiany lub odwołania terminu spotkania.

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne, aby móc się z Państwem skontaktować w przypadku np. przesunięcia terminu.

4.  Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie nam tego faktu. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przez Administratora przed jej wycofaniem.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane psychologowi oraz radcy prawnemu realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych.

Prawa osób

 

 

 

 

 

Prawo żądania dostępu, sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Mają Państwo prawo do:

-      żądania dostępu do danych,

-      sprostowania danych,

-      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-      usunięcia danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Skargę można złożyć do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.