O Stowarzyszeniu

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu powstało
w 1998 roku. Głównym inicjatorem założenia Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej (ESOPS) w Elblągu jest Anna Szyszka, były dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Elblągu, będąca jednocześnie członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Warszawie istniejącego od 1994 roku.
Wraz z Eugeniuszem Beredą, Anną Kołakowską, Ewą Kirago i Tomaszem Domżalskim utworzyła Komitet założycielski. Zebranie założycielskie odbyło się 14 listopada 1998 roku, na którym określono cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji oraz Statut Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej. Do Krajowego Rejestru Sądowego zostało wpisane 14 listopada 1998 roku. Zaś 11 lutego 1999 roku, Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną i liczyło wówczas 23 członków.

Członkowie Stowarzyszenia to wyspecjalizowana kadra pracująca wówczas w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Elblągu, posiadająca wysokie kompetencje i bogatą wiedzę z zakresu organizacji pomocy społecznej, a przede wszystkim odznaczająca się dużym zaangażowaniem w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Nie bez znaczenia dla utworzenia Stowarzyszenia był fakt zbliżającej się od 1 stycznia 1999 roku reformy administracyjnej kraju i nadchodzących zmian w systemie pomocy społecznej. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia pełniło więc rolę wsparcia dla zawodowej służby socjalnej i klientów pomocy społecznej i ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również promowało nowe formy, metody i techniki działania w zakresie polityki społecznej. Taką rolę pełni do dziś.