Nagrody i wyróżnienia

21 listopada 2001 roku, Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - prof. Jerzego Hausnera za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, zaś dwa lata później 20 listopada 2003 roku, otrzymało prestiżową nagrodę specjalną ( jedyną w województwie warmińsko - mazurskim dla organizacji pozarządowej ) od Jerzego Witczaka, Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy na rzecz drugiego człowieka.

W 2005 r. Prezes Stowarzyszenia Anna Szyszka, została nagrodzona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy Społecznej; w 2008r. otrzymała odznaczenie od Marszałka Warmii i Mazur za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

W 2007 roku Zbigniew Pawłowski – Prezes Stowarzyszenia otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność społeczną.

W 2008 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał Annie Szyszce nagrodę za zaangażowanie w realizację programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach programu "Dobrych praktyk aktywnych form pomocy 2008 r.", a także za książkę pt:,, Pomoc społeczna w województwie elbląskim w latach 1981-98
w wycinkach prasowych”
. Wręczenie nagrody odbyło się 12 grudnia w Warszawie w siedzibie ministerstwa.

W 2010 roku Anna Szyszka otrzymała w Belwederze Kawalerski Krzyż Odrodzenia Polski za działalność społeczną, w szczególności na rzecz pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym. Odznaczenie wręczyła, w imieniu Prezydenta RP, Pani Maria Kaczyńska.