Stowarzyszenie i jego władze

Na I Walnym Zebraniu w dniu 4 lutego 1999 roku, obecnych było 15 członków Stowarzyszenia:

 • Anna Szyszka
 • Eugeniusz Bereda
 • Tomasz Domżalski
 • Anna Gawdzik
 • Teresa Janiewicz
 • Jarosław Keller
 • Ewa Kirago
 • Anna Kozłowska
 • Jolanta Kozak
 • Elżbieta Marszałkowska
 • Irena Słomska
 • Mirosława Słonczyńska
 • Grażyna Uscka
 • Mieczysław Warczak
 • Alicja Zielińska


I Zarząd w składzie w latach (1999 – 2003):

 • Anna Szyszka - Prezes  Zarządu
 • Elżbieta Marszałkowska - Wiceprezes  Zarządu
 • Tomasz Domżalski- Wiceprezes  Zarządu
 • Irena Słomska - Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Alicja Zielińska
 • Grażyna Uscka

Stowarzyszenie od początku swojej działalności skupia wolontariuszy, działających na rzecz ,,szeroko rozumianej" pomocy. Są to osoby posiadające specjalizacje z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz długoletni staż pracy
w jednostkach funkcjonujących na ich rzecz. Stowarzyszenie w momencie jego powołania liczyło 23 członków.

Obecnie, Stowarzyszenie zrzesza 29 członków, głównie jest to kadra pomocy społecznej oraz liderzy samorządów lokalnych. W 12 – letnim okresie funkcjonowania organizacji, odeszło trzech członków bardzo zaangażowanych
w działalność stowarzyszenia:

 • Śp. Eugeniusz Bereda,
 • Śp. Irena Słomska,
 • Śp. Bożena Pietnoczko.


W skład II Zarządu powołanego przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 października 2001 r., weszli:

 • Anna Szyszka - Prezes  Zarządu
 • Elżbieta Marszałkowska- Wiceprezes  Zarządu
 • Jarosław Kogut - Wiceprezes  Zarządu
 • Irena Słomska – Skarbnik
 • Ewa Kirago - członek zarządu
 • Zbigniew Pawłowski - członek zarządu
 • Jarosław Keller - członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Alicja Zielińska
 • Grażyna Uscka

Pani Anna Szyszka na okres pracy w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim - musiała złożyć rezygnację
ze społecznej funkcji Prezesa Stowarzyszenia w kwietniu 2003 roku.

III skład Zarządu, powołany przez Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2004 roku:

 • Zbigniew Pawłowski – Prezes  Zarządu
 • Elżbieta Marszałkowska – Wiceprezes  Zarządu
 • Jarosław Kogut – Wiceprezes  Zarządu
 • Jarosław Keller – Członek Zarządu
 • Ewa Kirago - Członek  Zarządu
 • Grażyna Skuratko – Skarbnik

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Alicja Zielińska
 • Grażyna Uscka

Skład Zarządu, wybranego przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2010 roku:

 • Anna Szyszka – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Kogut - Wiceprezes  Zarządu
 • Grażyna Uscka – Skarbnik
 • Elżbieta Marszałkowska – Członek  Zarządu
 • Jarosław Keller – Członek  Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Alicja Zielińska
 • Jerzy Gawura

Skład Zarządu, wybranego przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku

(wg KRS z 13 września 2011):

 

 • Anna Szyszka – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Pawłowski – Wiceprezes  Zarządu
 • Jarosław Kogut  –  Wiceprezes  Zarządu
 • Krzysztof Siwakowski – Skarbnik
 • Elżbieta Marszałkowska – Członek  Zarządu
 • Jarosław Keller – Członek  Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Grażyna  Skuratko
 • Jerzy Gawura 

 

Skład Zarządu, wybranego przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2012 roku

 

 • Anna Szyszka – Prezes Zarządu
 • Zbigniew Pawłowski – Wiceprezes  Zarządu
 • Jarosław Kogut  –  Wiceprezes  Zarządu
 • Franciszek Dawgul – Skarbnik
 • Elżbieta Marszałkowska – Członek  Zarządu
 • Jarosław Keller – Członek  Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Grażyna  Skuratko
 • Jerzy Gawura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Skład Zarządu, wybranego przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2015 r.

 

 • Anna Szyszka - Prezes Zarządu
 • Zbigniew Pawłowski - Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Kogut - Wiceprezes Zarządu
 • Franciszek Dawgul - Skarbnik Zarządu
 • Leszek Szyszka - Członek Zarządu
 • Elżbieta Marszałkowska - Członek Zarządu
 • Jarosław Keller - Członek Zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Janusz Sokołowski
 • Barbara Dziedzic - Wysocka
 • Małgorzata Dunajska    

 

Wszystkie funkcje pełnione są honorowo przez członków Stowarzyszenia.