Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 30.11.2020 r.

       Dzień Pracownika Socjalnego będący dniem wszystkich pracowników pomocy społecznej jest w naszym Domu uroczyście obchodzony co roku i tym razem tradycji stało się zadość. Ten dzień został wprowadzony zapisem znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 czerwca 1996 roku i stanowi upamiętnienie spotkania polityków z pracownikami socjalnymi w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, wyznaczającego wówczas nowy kierunek zmian w pomocy społecznej. 
Dzień Pracownika Socjalnego jest formą wyróżnienia pracowników pomocy społecznej i zwrócenia uwagi na szeroki zakres zadań, jakie oni wykonują na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Z tej okazji otrzymaliśmy nagrody, życzenia oraz podziękowania za służbę drugiemu człowiekowi z rąk Pani Kierownik ŚDS Jadwigi Kubackiej w imieniu Pani Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej  Anny Szyszka.
Dziękujemy za docenienie naszych starań i zaangażowania w pracę.
 
             
 
 
 
 
 
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jegłowniku

 Elbląg, dnia 24.11.2020 r.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego corocznie na dzień 21 listopada w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jegłowniku odbyło się uroczyste spotkanie kadry placówki. W imieniu Pani Anny Szyszki - Prezes Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu na ręce pracowników złożono uroczyste podziękowania za nieustający wysiłek i zaangażowanie w pracy na rzecz osób potrzebujących życząc sukcesów w dalszej pracy.

  

 

Czytaj więcej

Praca zdalna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie

Elbląg, 24.11.2020 r. 

W związku z zawieszeniem działalności Naszego Domu pracownicy ŚDS utrzymują stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi troszcząc sie o samopoczucie uczestników, monitorując ich bieżącą sytuację życiową i udzielając wsparcia w tych trudnych chwilach. Niejednokrotnie tym rozmowom towarzyszy wzruszenie.Aby zaktywizować naszych uczestników zapewniamy im pracę zdalną dostosowaną do ich potrzeb i posiadanych zainteresowań. Uczestnicy podejmują różne aktywności w swoich domach w ramach pracy zdalnej i chętnie wykonują proponowane im zajęcia. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych podopiecznych w staranne wykonywanie powierzonych im zadań, dlatego pragniemy podzielić się zdjęciami wykonanych przez nich prac.

 

 

 

  

  

Czytaj więcej

Aktywizowanie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie podczas pandemii

Elbląg, dnia 09.11.2020 r. 

 

W związku z tym, że funkcjonowanie Ośrodka jest zawieszone zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie z myślą o uczestnikach przygotowała materiały do pracy w domach. Jest to forma aktywizowania naszych podopiecznych w tym niełatwym dla wszystkich czasie.

Wszelkie materiały zostały dostosowane w sposób indywidualny na podstawie tego, czym nasi podopieczni najchętniej zajmują się podczas wspólnych treningów. Wśród przygotowanych materiałów znajdują się zarówno zadania związane z treningiem pamięci i koncentracji, jak i materiały do arteterapii, biblioterapii, terapii ruchowej, a także do treningu wiedzy ogólnej. Poza tego rodzaju opieką, pracownicy ŚDS służą pomocą poprzez prowadzenie rozmów wspierających i pomaganie w sprawach życia codziennego. W tym trudnym czasie wzajemna pamięć i opieka nad potrzebującymi pomocy jest dla nas kwestią nadrzędną.

 

  

Czytaj więcej

Złożenie wieńców na grobach zmarłych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 04.11.2020 r.

Pierwszego listopada każdego roku katolicy czczą wszystkich umarłych, którzy osiągnęli zbawienie w niebie. Święto to wywodzi się ze święta pamięci o męczennikach, którzy zginęli w imię wiary w Jezusa Chrystusa. Dzień ten związany jest w swej treści z następujący po nim Święcie Zadusznych, kiedy to otaczamy swą modlitwą wszystkie dusze, a w szczególności te, które nie dostały się jeszcze  do nieba. 
Dla kadry i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie co roku jest to czas wspominania i modlitwy za tych, którzy od nas odeszli. W tym roku z powodu pandemii uczestnicy nie mogli wybrać się z nami na cmentarze, by uczcić pamięć tych, których brakuje nam na co dzień. W  ich i własnym imieniu pracownicy Domu złożyli na grobach wieńce, które wykonane zostały w ramach treningu aktywności twórczej w sali rękodzielniczej. 
Istotną refleksją, nasuwającą się w tym niełatwym dla nas czasie, jest docenianie drugiej osoby i codzienna pamięć o innych oraz potrzeba otaczania opieką i wsparciem tych, którzy nas teraz potrzebują.

 

Czytaj więcej

INFORMACJA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku informuje, że w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiesił zajęcia wspierająco- aktywizujące  w okresie od 24.10.2020r. do 06.11.2020r.  Niemniej kadra placówki nadal stara się wspierać naszych podopiecznych poprzez codzienne kontakty telefoniczne, przygotowywanie posiłków, czy robienie zakupów. 

 

Czytaj więcej

Informacja

Elbląg, dnia 23.10.2020 r. 

 

W związku z poleceniem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 23 października 2020 roku działalność Środowiskowego Domu w Kwietniewie została zawieszona od dnia 24 października 2020 roku do 6 listopada 2020 roku.

Informacja ta niezwłocznie została przekazana uczestnikom oraz ich rodzinom. Wszyscy zostali poinformowani o tym, że w placówce dyżury pełnią pracownicy, którzy w sytuacjach wymagających pomocy będą wspierali osoby jej potrzebujące. Utrzymany zostanie kontakt telefoniczny, a w kwestiach niezbędnych również kontakt osobisty przy zachowaniu wszelkich ostrożności i restrykcji obowiązujących w strefie czerwonej.

Telefony wykonywali będziemy regularnie, prosimy również Państwa o kontaktowanie się z nami w sytuacjach nagłych i wymagających naszej interwencji.

 

ŚDS Kwietniewo – 55/230-45-28

Czytaj więcej

Udział uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie w szczepieniu ochronnym

Elbląg, dnia 20.10.2020 r.

 

W dniu 20 października 2020 roku grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie wzięła udział w szczepieniu profilaktycznym w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Celem akcji było zapobieganie zachorowaniom na WZW typu B. Szczepienia odbyły się w Ośrodku Zdrowia w Rychlikach w ramach treningu profilaktyki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Domowe kino w ŚDS w Jegłowniku

Elbląg, dnia 19.10.2020 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku prowadzi cykliczne zajęcia audiowizualne pt. : „Domowe Kino”. Dzięki nim uczestnicy w każdy piątek mają okazję zapoznać się z różnorodnym repertuarem filmowym. W naszym kinie nie brakuje poczucia humoru, relaksu, ale i chwili refleksji. Oglądanie wartościowych pozycji filmowych uczy nas tolerancji, rozbudza empatię, poszerza horyzonty. Cisza, spokój i porcja popcornu pozwalają się odprężyć i pozbyć nagromadzonego stresu. 

 

Czytaj więcej

Jesienne porządki w pracowni ogrodniczo – zielarskiej w ŚDS w Jegłowniku

 Elbląg, dnia 19.10.2020 r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Jegłowniku rozpoczął się nowy etap sezonowych czynności porządkowych w pracowni ogrodniczo – zielarskiej. Wszak prace ogrodnicze trwają cały rok. Nasi uczestnicy przygotowują szklarnię i tereny zielone wokół budynku do zimy. Trwają intensywne prace, w których podopieczni biorą udział z wielkim zaangażowaniem.  Wspólnie przycinamy rośliny,  grabimy, a także spulchniamy glebę, aby odpowiednio przygotować grunt do wiosennych wysiewów. Ponadto zabezpieczamy narzędzia ogrodnicze przed zbliżającym się mrozem. Pracujemy w przekonaniu, że pracownia ogrodniczo – zielarska to miejsce, w którym można zdobyć nowe doświadczenia, a bezpośredni kontakt z naturą rozbudzi w uczestnikach pasje ogrodnicze. 

   

 

Czytaj więcej
1 2 3

 


  


                                                                                                                     
.