Aktualności

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r.

 W dniu 21 października 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie odbyło się szkolenie kadry dotyczące udzielania pierwszej, które poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. Treści przekazywane podczas kursu były zgodne z wytycznymi ERC 2015. Szkolenie obejmowało: organizację ratownictwa medycznego – podstawy prawne,bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, zestawy ratownicze, dezynfekcję sprzętu, ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek), defibrylator, inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienia, urazy mechaniczne, urazy chemiczne, termiczne, elektryczne oraz psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym wszyscy pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie otrzymali certyfikaty potwierdzające pozytywne ukończenie kursu.

 

  

  

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
 
          
 
       
 
                                             

 

 
Czytaj więcej

Warsztaty motywacyjne dla Kierowników i pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r.

                W dniach 13-15.11.2018 roku  Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego zorganizowało i przeprowadziło warsztaty motywacyjne dla Kierowników i pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy zarządzających  zespołami pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i nie tylko.

Program szkolenia pt.;

Skuteczne zarządzanie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – trening motywacyjny”

obejmował następujące zagadnienia:

         I.    Warsztaty dla kadry kierowniczej-trudności i wyzwania w codziennej pracy ŚDS

         II.   Zarządzanie zasobami ludzkimi

         III. Wytyczne dotyczące funkcjonowania ŚDS

 1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi:
           a. efektywność pracy w zespole;
           b. budowanie zespołu;
           c. role w zespole.

2. Budowanie autorytetu:
           a. przekazywanie trudnych decyzji;
           b. techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy;
           c. delegowanie zadań.

3. Motywowanie pracowników – metody finansowe i metody pozafinansowe.

4. Rodzaje motywacji – podejście psychodynamiczne, behawioralne i integrujące.

5. Narzędzia motywowania:
           a. czynniki kształtujące motywacje do pracy (czynniki płacowe i pozapłacowe);
           b. zasady skutecznego motywowania pracowników.

6. Ocena pracowników – metody oraz zasady stosowania; rozmowa oceniająca i udzielanie
     konstruktywnej informacji zwrotnej:
           a. cele wprowadzania ocen pracowników;
           b. metody wykorzystywane w systemach ocen pracowniczych;
           c. rozmowa oceniająca;
           d. błędy oceniania.

7. Szkolenia, coaching i rozwój pracowników.

Niezwykle ważnym i wartościowym elementem szkolenia było spotkanie z  pracownikami

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, którzy zaprezentowali

i omówili wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące funkcjonowania ŚDS oraz

zapewnili możliwość konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych stron.

 

W szkoleniu udział wzięli:

 

Pani Jadwiga Kubacka – pełniąca obowiązki kierownika ŚDS w Kwietniewie,

 

Pani Joanna Marcula – stażystka/ księgowa w Elbląskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy

 

Społecznej,

 

Pani Marzena Janta-Lipińska – kierownik ŚDS w Jegłowniku,

 

Pani Aneta Sokołowska – terapeuta zajęciowy w ŚDS w Jegłowniku.

 

Czytaj więcej

Szkolenie dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej

 Elbląg, dna. 15.11.2018 r. 

            W dniu 8.11.2018 roku w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie nt.: „Otoczenie ma znaczenie.  Dlaczego przygotowane otoczenie jest kluczowe, kiedy demencja staje się częścią życia”.  

Program „Pozytywne podejście do opieki”  (Positive Approach to Care) Teepy Snow.

Szkolenie poprowadziła  Marlena Meyer –  pierwszy w Polsce licencjonowany trener
w programie Positive Approach to Care ™ (PAC) Teepy Snow.
Absolwentka gerontopedagogiki Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplomowany nauczyciel Montessori.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej.

Program szkolenia obejmował:
1/ 6 kawałków układanki, czyli dlaczego to nie takie proste?

Jakie elementy musimy nauczyć się uwzględniać w opiece, gdy demencja jest częścią życia? Co się dzieje, gdy jednego z nich zabraknie?

2/ Przykłady dobrego i złego otoczenia.

Błędy, które popełniamy w domach i w placówkach opiekuńczych. O co zadbać, nawet jeśli wydaje się to bez sensu.

Dlaczego architekci muszą wiedzieć, czym jest demencja, a czym nie jest?

3/ Czego unikać a co wykorzystywać w terapii zajęciowej?

Zabawki są dla dzieci, ale dzieci są inspiracją do pracy dla całego zespołu opiekuńczego.

 

Szkolenie było niezwykle wartościowe, prowadząca  w sposób praktyczny, obrazowy,
z "poziomu serca" opowiedziała o tym, co może czuć człowiek dotknięty chorobą otępienną
i jak efektywnie z nim pracować. 

 

Czytaj więcej

Szkolenie kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r. 

           W dniu 5 listopada 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie odbyło się szkolenie kadry zatytułowane "Efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami", które poprowadziła psycholog z Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Podczas spotkania omówiono następujące treści: charakterystykę osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poznawcze techniki pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, aspekty behawioralne w procesie uczenia się, skutki społecznej degradacji osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, proces rozwoju psychospołecznego oraz metody regulacji emocji, a także etykę pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Czytaj więcej

Wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie do Zastawna

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r.

            W dniu 30 października 2018 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kwietniewie
wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego Vitalis w Zastawnie. W pięknej jesiennej scenerii mieliśmy możliwość zapoznania się z atrakcjami tego miejsca. Gospodarstwo posiada mini ZOO, w którym można zobaczyć zwierzęta z różnych stron świata. Ciekawą atrakcją dla wszystkich był przejazd bryczką. Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się konie huculskie, wykorzystywane do zajęć z hipoterapii. Kontakt z tymi zwierzętami ma działanie terapeutyczne- doskonale oddziaływuje na sferę fizyczną, emocjonalną, poznawczą oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Uwieńczeniem było wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Był to bardzo dobrze spędzony czas.

 

 

 

Czytaj więcej

Udział uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie w turnieju gry w kręgle

 Elbląg, dnia 30.10.2018 r.

Turniej gry w kręgle Elbląskie Kręgle 2018 odbył się 23 października b.r. w Alfa Club  w Malborku. Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ Sprawniejsi” z Elbląga. Nasz Ośrodek reprezentowała pięcioosobowa grupa uczestników. Pchanie kuli i strącenie kręgli po raz kolejny okazało się doskonałą rozrywką dla wszystkich biorących udział w turnieju. Po rozgrywce wszyscy przystąpili do wspólnego posiłku.

Impreza miała na celu integrację uczestników okolicznych Środowiskowych Domów Samopomocy oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

 

  
 
Czytaj więcej

Szkolenie dla kadr Środowiskowych Domów Samopomocy

 Elbląg, dnia 24.10.2018 r.

W dniu 23.10.2018 roku w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy

Społecznej
odbyło  się  szkolenie pt:

,,Metody i techniki wsparcia w oddziaływaniach dydaktycznych, terapeutyczno-wychowawczych wobec podopiecznych z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Ośrodkach Pomocy Społecznej”.

Szkolenie przeznaczone było dla kadry merytorycznej środowiskowych domów samopomocy.

Ramowy program szkolenia obejmował:

1. Istotę  niepełnosprawności sprzężonej – koncepcje, definicje, etiologia.

2. Analizę zachowań funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

3. Psychopedagogiczne uwarunkowania oddziaływań terapeutycznych osób z niepełnosprawnościami

sprzężonymi.

5. Omówienie wybranych czynników różnicujących rehabilitację, edukację i opiekę w zależności od

specyfiki niepełnosprawności.

6. Analizę materiału diagnostycznego – wybór treści pod kątem pracy z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Czytaj więcej

Szkolenie z resuscytacji dla pracowników ŚDS w Jegłowniku

 Elbląg, dnia 19.10.2018 r.

W dniu 18.10.2018 roku pracownicy Środowiskowego Domu samopomocy w Jegłowniku odbyli kurs pierwszej pomocy.  Zajęcia prowadzone przez dyplomowanego ratownika medycznego miały charakter teoretyczny jak i warsztatowy, a przekazywane treści były zgodne z European Resuscitation Council (ERC 2015).

Program kursu obejmował:
- aspekty prawne omawianych zagadnień,
- organizację postępowania na miejscu zdarzenia,
- ocenę zagrożenia na miejscu wypadku przez osoby udzielające pomocy przedmedycznej,
- ocenę obrażeń u poszkodowanych,
- zabezpieczenie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia wg.
  standardu BLS, BLS AED,
- przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych,
- przygotowanie osób poszkodowanych do transportu,
- wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki,
- naukę resuscytacji dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomów .

Kurs zakończył się egzaminem i wręczeniem certyfikatów.

 

   

 

Czytaj więcej

Udział ŚDS w Jegłowniku w zajęciach z hipoterapii w Zastawnie

 Elbląg, 19.10.2018 r.

W dniu 17.10.2018 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku w ramach cyklu zajęć z hipoterapii wyjechali do  Gospodarstwa Agroturystycznego i Ekofarmy „Vitalis” w miejscowości Zastawno. Hipoterapia stanowi doskonałą alternatywę dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych,  jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, obejmuje ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Uczestnicy w ramach zajęć odwiedzili stajnię, gdzie poznali warunki, w jakich przetrzymywane są konie huculskie, wykorzystywane  ze względu na swą łagodność i inteligencję w terapii osób niepełnosprawnych.  Ponadto posłuchaliśmy historii o pochodzeniu rasy, budowie tych pięknych zwierząt, typowych zabiegach pielęgnacyjnych stosowanych w  celu utrzymania ich w dobrej kondycji.   Zostaliśmy zaangażowani w czynność karmienia stada hucułów, co było źródłem wielu  pozytywnych wrażeń i doznań. Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne parskanie niezaprzeczalnie stymulują wszystkie zmysły: dotyku, słuchu, wzroku i węchu.

Koń wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji.


Na  koniec gospodarz zaprosił nas na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek oraz słodki poczęstunek.

 
 
 
 

 

Czytaj więcej

ŚDS w Jegłowniku w zagrodzie edukacyjnej „Ziołowy dzbanek”

 Elbląg, dnia 16.10.2018 r.

 

W dniu 12.10.2018 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku odwiedzili zagrodę edukacyjną „Ziołowy dzbanek” położoną w wiosce tematycznej Sąpy „Babia Dolina” w gminie Młynary. Agroturystyka umiejscowiona na obrzeżach wsi zaprasza swym urokiem do obcowania z naturą. Nad ziołowym ogródkiem, który umiejscowiony jest na wzgórzu znajduje się około 30 gatunków różnych ziół. Uczestnicy mieli okazję poznać i spróbować ziół przyprawowych takich jak cząber, majeranek, czarnuszka, ale też pozyskać surowiec zielarski do wyrobu papieru czerpanego. W okresie jesiennym ogród żyje swoim naturalnym rytmem, ekspansją kolorów i zapachów, którym trudno się oprzeć. Uczestnicy w ramach warsztatów przystąpili do wyrobu ziołowego papieru czerpanego. Z przygotowanej papierowej pulpy, ziół i aromatów wyczarowali kolorowe pachnące papiery, które zostaną wykorzystane do kartek okolicznościowych. Dodatkowo w ramach warsztatów uczestnicy zwiedzili wiatę garncarską oraz mini zoo. Na koniec gospodarze poczęstowali uczestników czekoladowymi wypiekami i sokiem owocowym.  

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej
1 2 3 4 5

 


  


                                                                                                                     
.