Aktualności

Święto Pracownika Socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 26.11.2018 r.

W dniu 21 listopada 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie odbyła się uroczystość ku uczczeniu Dnia Pracownika Socjalnego. Jest to Święto wszystkich pracowników służb społecznych.
Życzenia z wyrazami uznania za wysiłek i zaangażowanie w pełnieniu ważnej roli społecznej, jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi oraz owocną współpracę w imieniu Prezes Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej Pani Anny Szyszki przekazała pełniąca obowiązki Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, Pani Jadwiga Kubacka. 
Podczas uroczystości Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie przypomniano historię Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej wraz
z projekcją zdjęć, która była doskonałą okazją do wspomnień. 
Po części oficjalnej nadszedł czas na część rozrywkową- konkurs karaokre dla kadry ŚDS. Zwycięzców wyłonili uczestnicy. Po konkursie dla kadry, nadszedł czas na ducha rywalizacji wśród podopiecznych, dlatego przeszliśmy wspólnie do konkursów zorganizowanych specjalnie dla nich. Wszyscy bawili się doskonale, a Dzień Pracownika Socjalnego zostanie na stałe wpisany
do kalendarza ważnych wydarzeń naszego Domu.

 

 
 
Czytaj więcej

Wyjazd uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie do Papugarni w Olsztynie

 Elbląg, dnia 26.11.2018 r. 

 

20 listopada 2018 roku wybraliśmy się do papugarni.

 Jest to miejsce, gdzie odwiedzający mogą podziwiać, pogłaskać i nakarmić egzotyczne ptaki oraz zrobić sobie z nimi zdjęcie.  Podczas naszej wizyty, mogliśmy podziwiać 50 papug reprezentujących aż 10 różnych gatunków, w tym między innymi rudosterki oraz kakadu. Dla większości z nas był to pierwszy kontakt z tymi zwierzętami. Wszyscy bawili się doskonale.

 

    

 
Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego w ŚDS w Jegłowniku

 Elbląg, dnia 23.11.2018 r. 

           Dzień Pracownika Socjalnego to święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy
o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.).

Nowa ustawa z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (Art. 121.4.).

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych,
w szczególności pracowników socjalnych, a sposób świętowania  tegoż dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują życzenia i słowa uznania
za swoją pracę.


Święto Dnia Pracownika Socjalnego uroczyście obchodzono dnia 21 listopada b.r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku.  Pracownicy otrzymali od Zarządu Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej gorące życzenia i podziękowania za całoroczną pracę na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych i pełne zaangażowanie w realizację wielu zadań.

Uczestnicy i pracownicy ŚDS w Jegłowniku spędzili ten dzień wspólnie, oglądając krótki film wprowadzający w istotę pracy socjalnej i prezentując  program artystyczny przygotowany w ramach zajęć terapeutycznych.

Serdecznie dziękujemy za pamięć i życzenia 

 

Czytaj więcej

Udział uczestników ŚDS w Jegłowniku w zajęciach z hipoterapii

 Elbląg, dnia 23.11.2018 r.

        W dniu 20.11 2018 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku w ramach

 

cyklu zajęć z hipoterapii udali się do gospodarstwa agroturystycznego „Vitalis” w Zastawnie.  Zajęcia

 

z  hipoterapii stanowią niezwykle ważną formę aktywizacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza

 

z niepełnosprawnością sprzężoną.  Kontakt z żywym zwierzęciem stymuluje i normalizuje czucie


powierzchniowe, poprawia stan psychiczny uczestników, normalizuje napięcie mięśniowe niezbędne

 

do prawidłowego i czynnego ruchu.

Ponadto dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne

parskanie i mile kojarzony zapach stymulują wszystkie zmysły: dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Koń

wyzwala emocje, uczy wrażliwości i opiekuńczości, ale także stanowczości i umiejętności

podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania,

uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu. Zwieńczeniem zajęć było wspólne

biesiadowanie przy ognisku, pieczenie kiełbas i poczęstunek świeżo upieczoną drożdżówką.  

 

 

 

Czytaj więcej

Warsztaty garncarskie na terenie zagrody edukacyjnej „Ziołowy dzbanek”

 Elbląg, dnia 23.11.2018 r.

W dniu 05.11.2018 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy z Jegłownika, w tym podopieczni z niepełnosprawnością sprzężoną brali udział w warsztatach garncarskich organizowanych na terenie zagrody edukacyjnej „Ziołowy dzbanek” w miejscowości Sąpy.

Zajęcia związane z wyrabianiem gliny pełnią niezwykle istotną rolę w terapii osób niepełnosprawnych,
a w szczególności z zaburzoną motoryką.

Praca z gliną, ugniatanie jej, lepienie pobudzają aktywność, mobilizują do wysiłku nie tylko fizycznego, ale także umysłowego.

Dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną  bardzo ważna jest funkcja terapeutyczna zajęć. Praca przy kole garncarskim, wyrabianie gliny pobudzają pracę mięśni.  Zaangażowane przy tej pracy partie mięśni nie są aktywne przy żadnym innym rodzaju ruchu. W mózgu otwierają się nowe połączenia neuronowe. Praca przy kole poprawia i ćwiczy słabą koordynację wzrokowo- ruchową. Wyrabianie gliny pobudza również receptory nerwowe w skórze. Dodatkową motywacją podejmowania działań jest niemal natychmiastowy efekt pracy własnej w postaci gotowego wyrobu.   Wypalanie gotowych „dzieł” w piecu ceramicznym utrwala efekt pracy i daje możliwość „pochwalenia się” jej wynikami przed szerszym  gremium.

Na koniec zajęć na uczestników czekał słodki poczęstunek i ciepły ziołowy napar.

 

 

 

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

 Elbląg, dnia 21.11.2018 r.

Czytaj więcej

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r.

 W dniu 21 października 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie odbyło się szkolenie kadry dotyczące udzielania pierwszej, które poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. Treści przekazywane podczas kursu były zgodne z wytycznymi ERC 2015. Szkolenie obejmowało: organizację ratownictwa medycznego – podstawy prawne,bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, zestawy ratownicze, dezynfekcję sprzętu, ocenę stanu poszkodowanego, resuscytację (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek), defibrylator, inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zatrucia, podtopienia, urazy mechaniczne, urazy chemiczne, termiczne, elektryczne oraz psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. Szkolenie zakończyło się egzaminem, po którym wszyscy pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie otrzymali certyfikaty potwierdzające pozytywne ukończenie kursu.

 

  

  

  

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
 
          
 
       
 
                                             

 

 
Czytaj więcej

Warsztaty motywacyjne dla Kierowników i pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r.

                W dniach 13-15.11.2018 roku  Forum Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Warmińsko - Mazurskiego zorganizowało i przeprowadziło warsztaty motywacyjne dla Kierowników i pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy zarządzających  zespołami pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi i nie tylko.

Program szkolenia pt.;

Skuteczne zarządzanie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – trening motywacyjny”

obejmował następujące zagadnienia:

         I.    Warsztaty dla kadry kierowniczej-trudności i wyzwania w codziennej pracy ŚDS

         II.   Zarządzanie zasobami ludzkimi

         III. Wytyczne dotyczące funkcjonowania ŚDS

 1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi:
           a. efektywność pracy w zespole;
           b. budowanie zespołu;
           c. role w zespole.

2. Budowanie autorytetu:
           a. przekazywanie trudnych decyzji;
           b. techniki skutecznego zarządzania czasem innych i organizacji pracy;
           c. delegowanie zadań.

3. Motywowanie pracowników – metody finansowe i metody pozafinansowe.

4. Rodzaje motywacji – podejście psychodynamiczne, behawioralne i integrujące.

5. Narzędzia motywowania:
           a. czynniki kształtujące motywacje do pracy (czynniki płacowe i pozapłacowe);
           b. zasady skutecznego motywowania pracowników.

6. Ocena pracowników – metody oraz zasady stosowania; rozmowa oceniająca i udzielanie
     konstruktywnej informacji zwrotnej:
           a. cele wprowadzania ocen pracowników;
           b. metody wykorzystywane w systemach ocen pracowniczych;
           c. rozmowa oceniająca;
           d. błędy oceniania.

7. Szkolenia, coaching i rozwój pracowników.

Niezwykle ważnym i wartościowym elementem szkolenia było spotkanie z  pracownikami

Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, którzy zaprezentowali

i omówili wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące funkcjonowania ŚDS oraz

zapewnili możliwość konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych stron.

 

W szkoleniu udział wzięli:

 

Pani Jadwiga Kubacka – pełniąca obowiązki kierownika ŚDS w Kwietniewie,

 

Pani Joanna Marcula – stażystka/ księgowa w Elbląskim Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy

 

Społecznej,

 

Pani Marzena Janta-Lipińska – kierownik ŚDS w Jegłowniku,

 

Pani Aneta Sokołowska – terapeuta zajęciowy w ŚDS w Jegłowniku.

 

Czytaj więcej

Szkolenie dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej

 Elbląg, dna. 15.11.2018 r. 

            W dniu 8.11.2018 roku w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie nt.: „Otoczenie ma znaczenie.  Dlaczego przygotowane otoczenie jest kluczowe, kiedy demencja staje się częścią życia”.  

Program „Pozytywne podejście do opieki”  (Positive Approach to Care) Teepy Snow.

Szkolenie poprowadziła  Marlena Meyer –  pierwszy w Polsce licencjonowany trener
w programie Positive Approach to Care ™ (PAC) Teepy Snow.
Absolwentka gerontopedagogiki Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie, Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplomowany nauczyciel Montessori.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Pomocy Społecznej.

Program szkolenia obejmował:
1/ 6 kawałków układanki, czyli dlaczego to nie takie proste?

Jakie elementy musimy nauczyć się uwzględniać w opiece, gdy demencja jest częścią życia? Co się dzieje, gdy jednego z nich zabraknie?

2/ Przykłady dobrego i złego otoczenia.

Błędy, które popełniamy w domach i w placówkach opiekuńczych. O co zadbać, nawet jeśli wydaje się to bez sensu.

Dlaczego architekci muszą wiedzieć, czym jest demencja, a czym nie jest?

3/ Czego unikać a co wykorzystywać w terapii zajęciowej?

Zabawki są dla dzieci, ale dzieci są inspiracją do pracy dla całego zespołu opiekuńczego.

 

Szkolenie było niezwykle wartościowe, prowadząca  w sposób praktyczny, obrazowy,
z "poziomu serca" opowiedziała o tym, co może czuć człowiek dotknięty chorobą otępienną
i jak efektywnie z nim pracować. 

 

Czytaj więcej

Szkolenie kadry Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

 Elbląg, dnia 15.11.2018 r. 

           W dniu 5 listopada 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie odbyło się szkolenie kadry zatytułowane "Efektywna praca z osobą niepełnosprawną ze sprzężeniami", które poprowadziła psycholog z Małopolskiego Centrum Profilaktyki. Podczas spotkania omówiono następujące treści: charakterystykę osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poznawcze techniki pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, aspekty behawioralne w procesie uczenia się, skutki społecznej degradacji osób niepełnosprawnych ze sprzężeniami, proces rozwoju psychospołecznego oraz metody regulacji emocji, a także etykę pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Czytaj więcej
<< ... 2 3 4 5 6

 


  


                                                                                                                     
.